BVC

 

Annika Jigman
Distriktssköterska BVC

Barnhälsovården

Välkommen med ditt barn till Växjö Vårdcentral. Vi följer ert/era barns utveckling och hälsa vid enskilda möten, föräldraträffar eller per telefon. Vi besöker även förskolorna i kommunen. Här arbetar vi för att föräldrar ska känna sig trygga.
Vi är till för dig och dit barns bästa och vill erbjuda en säker och god vård för er. Vi har mycket nära samarbete med vårdcentralens läkare, som är specialister i allmänmedicin.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om det är något du undrar över när det gäller ditt barns hälsa och utveckling eller om du behöver råd eller stöd i ditt föräldraskap.

 

Vi erbjuder

  • Regelbundna kontroller av ditt barns utveckling och tillväxt
  • Vaccinationer enligt socialstyrelsens vaccinationsprogram
  • Samtal och rådgivning
  • Föräldrautbildning i grupp
  • Hembesök till alla nyfödda
  • Spädbarnsmassage. BVC-sköterskorna är utbildade instruktörer i spädbarnsmassage. Vi erbjuder kurser till alla nyblivna föräldrar. Spädbarnsmassage ger en god start i livet och är en investering för framtiden

 

Länkar

1177 för barn

Amningshjälpen

BRIS Barnens rätt i samhället

Giftinformationscentralen

Spädbarnsmassage

Växjö vårdcentral drivs av: