BVC

Barnhälsovården

Välkommen med ditt barn till Växjö Vårdcentral. Vi följer ert/era barns utveckling och hälsa vid enskilda möten, föräldraträffar eller per telefon. Vi besöker även förskolorna i kommunen.

 

Vi erbjuder

  • Regelbundna kontroller av ditt barns utveckling och tillväxt
  • Vaccinationer enligt socialstyrelsens vaccinationsprogram
  • Samtal och rådgivning
  • Föräldrautbildning i grupp
  • Hembesök till alla nyfödda
  • Spädbarnsmassage. BVC-sköterskorna är utbildade instruktörer i spädbarnsmassage. Vi erbjuder kurser till alla nyblivna föräldrar. Spädbarnsmassage ger en god start i livet och är en investering för framtiden

 

Länkar

1177 för barn

Amningshjälpen

BRIS Barnens rätt i samhället

Giftinformationscentralen

Spädbarnsmassage

Växjö vårdcentral drivs av: